Stavební firma BS IMEX s.r.o. zahájila svoji činnost v roce 1994,
      nejprve jako sdružení podnikatelů.
      V roce 1995 založili její současní majitelé společnost BS-IMEX s.r.o.

      V současné době se firma specializuje zejména na stavební činnost,
      inženýrské sítě a výstavbu komunikací.
      Struktura řemeslných profesí, dílenské a skladovací prostory a dostatečná
      mechanizace jsou dobrými předpoklady pro komplexní realizace i větších
      investičních celků.

      Ve stále náročnejších podmínkách stavebního trhu na počátku nového milénia,
      klade firma BS-IMEX důraz na rychlost a kvalitu prováděných prací.