Akce

Úprava předprostoru zemní práce a zahradní úpravy BD Molákova Brno

Prodloužení přípojky vody pro krytý plavecký bazén v Hodoníně

Skupinová výstavba rodinných domů Nová Ves, ulice Letkovská – Komunikace a zpevněné plochy

Oprava komunikace Horní Loučky, oprava silnice č. III/3898

Svatoslav – kanalizace II.etapa

Syrovice - lokalita U Proudu, oprava opěrné zdi a místní komunikace

Regenerace – úpravy sídliště Palánek Vyškov

Pěší rampa u Moravanu Vyškov

Rekonstrukce fasády budovy Ústavního soudu a s ní související sanace sklepních prostor budovy Ústavního soudu

Zemní práce Bytové domy A1, A2, A3, C1, A ,B, Panorama Kociánka Brno