Akce

Rekonstrukce ulic komunikace ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce

Rekonstrukce vodovodního řadu ulic Nová a Masarykova v Poličce

Rekonstrukce ulice Kopečná v Křenovicich u Slavkova

Regenerace – úpravy sídliště Smetanovo nábřeží – IV. Etapa, ve Vyškově

Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Tolstého ve Svitavách

Kanalizace města Svitavy - III. etapa

Systémová úprava a regenerace veřejné zeleně v urbánním celku Brno-Líšeň – Urbanistický parter „ROKLE“- Zemní práce

Kanalizace obcí Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Posunutí vjezdů Bytový soubor Sadová Kociánka v Brně

Bytový dům „B“ Ul. Houbalova, komunikace a inženýrské sítě Brno Líšeň