Akce

Kanalizace a ČOV Nesovice

Kanalizace a komunikace BD Houbalova Brno

Rekonstrukce kanalizace a komunikace ul. Revoluční, Vyškov

Výstavba kanalizace a komunikace ul. Severní, Drásov

Výstavba inženýrských síti v obci Čeložnice

Rekonstrukce kanalizačního řadu ul. Husova, Polička

Revitalizace centra obce Drnovice u Blanska

Rekonstrukce ulice Masarykova, Rajhrad

Terénní úpravy Rokle Líšeň, Brno

Výstavba nových parkovacích míst v Líšni, Brno

Výstavba kanalizace AGRIS Medlov

Rekonstrukce koupaliště ulice Dobrovského Brno – dodávka rozvodu vody a kanalizace

Výstavba kanalizace Středoevropský institut CEITEC , Brno – dokončení stavby