Název

Objem

Realizace

Centrum Chodov – Praha Chodov

6,000 000,-

2005

Centrum Chodov – Praha Chodov  - komunikace

10,000 000,-

2005

Obec Křižanovice u Vyškova - komunikace

2,000 000,-

2005

Obec Křižanovice u Vyškova – přístavba OÚ

1,500 000,-

2005

DISCONT PLUS LITOVEL

2,500 000,-

2005

Obytný soubor RD  Rudná u Prahy

3,000 000,-

2005

Rekonstrukce ul.Luční ,Ždár nad Sázavou

2,000 000,-

2005

Černovické terasy Brno – komunikace , kanalizace

2,000 000,-

2005

Rajhradice vodovod Plnírna tech Plynů

1,500 000,-

2005

Kampus Brno Bohunice

1,000 000,-

2005

Obytný  soubor – RD Nový Jenštějn u Prahy

3,000 000,-

2005